АДВОКАТИ ОБУСТАВЉАЈУ РАД, ДАНАС БЕЗ СУЂЕЊА И У НАШЕМ ОКРУГУ

Објављено: 24.09.2021.

 

Обавештени смо да ће најмање двадесетак адвоката са ове територије отпутовати на данашњи протест у Београду.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије донео је одлуку о једнодневној обустави рада адвоката, која ће на снази бити у петак (24. септембра). АКС је објавила да на дан обуставе рада адвокати Србије неће поступати у пред судовима и другим органима без изузетака. Ова одлука примењује се и за подручје Основног и Вишег суда у Сомбору.

- Обустава се односи на све поступке укључујући и тзв. притворске предмете, поступке према малолетницима и поступке по привременим мерама. У току обуставе рада адвокати могу да сачињавају писмене поднеске који су везани за рок и ситуације када би странка изгубила право на подношење правног средства или би јој била нанета ненадокнадива штета - саопштила је Адвокатска комора Србије.

Наведено је такође, да грађани морају бити информисани да „кривца за обуставу могу наћи у Врховном касационом суду (ВКС)” јер је прошле недеље усвојио допуну свог става из маја 2018. године, према којем су се судови до сада управљали када је реч о тужбама грађана против банака због наплате трошкова обраде кредита. ВКС је, објашњавају, допуном банкама дао право да наплаћују накнаде на име трошкова обраде кредита, без обавезе да наводе структуру и висину појединачних трошкова, као и да на исти начин врше наплату премије осигурања стамбених кредита код НКОСК.

- Обуставом рада адвокати Србије изражавају најоштрије противљење објављеним правним ставовима Грађанског одељења Врховног касационог суда, којима се на директан начин нарушава правна сигурност грађана Републике Србије и мења досадашња судска пракса наших судова. Адвокатска комора Србије упозорава да донети правни ставови представљају последњи у низу покушаја да се у правни систем Републике Србије уведу решења која погодују банкарском сектору, а на штету грађана - пише у саопштењу.

Руководство АКС сматра да се оваквим поступањем, највиша судска инстанца у Републици Србији, ставља на страну економских интереса пословно-банкарских центара моћи и изражава своју сумњу у независно поступање Врховног касационог суда у конкретном случају. Такође, указују и да је донети правни став у директној супротности са досадашњом неспорном праксом свих судова у Србији, укључујући и Врховни касациони суд.

 

(соинфо)