СРАМНО: ПЕТИЦИЈА УПУЋЕНА ПРЕДСЕДНИЦИ ОПШТИНЕ ЈОШ УВЕК БЕЗ ОДГОВОРА

Објављено: 17.12.2021.

 

РЕАГОВАО И КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА, А КОРАЋЕВА И ДАЉЕ ЋУТИ

Кад се мали “ускописте”, што би рекли наши стари, треба им показати где им је место. Гест председника Србије, Александра Вучића, односно његовог генералног секретара, требао би да буде озбиљна пацка локалној власти да промени своје понашање према грађанима, истим оним “за чије добро и у чијем интересу раде” и коначно почне да их поштује.

Јер, ако вам се преко 200 грађана обрати, писмено, са неким проблемом тражећи да га решите, најмање што можете јесте да им – одговорите. Може, не може, зашто може или зашто не може... У разумном року. Изгледа да ову, елементарну пословност у локалној самоуправи не практикују, јер већ више од месец и по дана - ћуте.

И док локална власт безобзирно игнорише своје грађане (бираче), пример како треба да се ради, је стигао ни мање, ни више, него из врха државе, одакле је, истим тим грађанима, одговор стигао за свега неколико дана...

Но, кренимо редом...

Почетком новембра председници општине, Општинском већу, начелнику Општинске управе и председнику СО Апатин, упућене су две петиције, које је потписало преко 200 грађана. У једној се захтева измена Одлуке о стипендирању и помоћи у школовању ученика средњих школа на територији општине Апатин, а у другој измена Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената са територије општине Апатин.

Иако су прошли сви разумни рокови за одговор, потписници петиције га још увек нису добили.

ШТА СЕ ЗАХТЕВА?

-Полазећи од одредби Закона о ученичком и студентском стандарду, као и од одредби Закона о локалној самоуправи указујемо да Одлуком о стипендирању и помоћи у школовању ученика средњих школа на територији општине Апатин нису на исти начин третирани сви ученици са пребивалиштем на територији општине Апатин, већ се фаворизују ученици који средњу школу похађају у школама чије је седиште у Апатину. На овај начин, посредно се задире и у питања права и слобода у погледу оспособљавања за будуће занимање, сужавајући могући избор за оспособљавање ученика за одређене врсте занимања, при чему се не ставља у први план заштита ученика и њиховог стандарда, већ се оваквом Одлуком погодује и штите школе са циљем њиховог опстанка на територији оптшине Апатин, иако претежно не пружају могућност оспособљавања за „атрактивна“ и свакако тражена занимања, наводи се у првој петицији.

Потписници су предложили да се из назива Одлуке о стипендирању и помоћи у школовању ученика средњих школа на територији општине Апатин бришу речи „на територији општине Апатин“, као и из чланова те Одлуке у којима се помиње територијалност школа.

-Закон о ученичком и студентском стандарду у први план ставља ученика, без ограничења коју школу похађа. Ограничавајући као опредељујући фактор за остваривање права ученика и студената из одредби Закона о ученичком и студентском стандарду долази се до дискриминације ученика који похађају средњу школу изван територије општине Апатин. У том смислу, ценимо да опредељујући фактор као услов ко има право на остваривање онога што му Закон даје, лежи у томе да локална самоуправа, ако је већ обезбедила средства у Буџету (а јесте) за ову намену, онда могућност остваривања правог датог Законом може се ограничити само са тим да ли ученик има пребивалиште на територији општине Апатин, а не може се везати за седиште школе. Постојећом одредбом слективно и без законског основа погодује се само оним ученицима који средњу школу похађају у школама са седиштем у Апатину, али не и оним надареним ученицима који ће своје школовање наставити у Сомбору или другим срединама. Када се узме у обзир чињеница да у сомборској општини постоји укупно 42 смера, од чега 3 на мађарском језику и при чему су само три смера иста као у Апатину и при чему се пружа могућност оспособљавања за кадрове медицинске, електротехничке струке, као и пољопривреде, економије, саобраћаја, екологије и животне средине, може се закључити да локална самоуправа не погодује ученицима који се определе за ове смерове, већ покушавају да обезбеде опстанак школа на територији општине Апатин, иако за попуњавање смерова који овде постоје нема нити интересовања деце, нити економског оправдања за постање таквих смерова, наводи се у образложењу овог захтева.

Потписници петиције сматрају да би се предложеним изменама омогућило да, под једнаким условима, могу да конкуришу сви ученици средњих школа који имају пребивалиште на подручју општине Апатин, а не само они који похађају школе на територији општине Апатин, што би у сваком случају довело до правичнијег решења од оног који је у постојећој Одлуци и којом у сваком случају није задовољена сврха Закона о ученичком и студентском стандарду, који у прави план ставља ученика, а не заштиту школе како је то садашњим решењем предвиђено.

У другој петицији захтева се измена Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената са територије општине Апатин.

-Закон о основама система образовања и васпитања не предвиђа да се фаворизују ученици који похађају средњу школу чије је седиште на подручју јединице локалне самоуправе у односу на оне ученике који похађају средњу школу на подручју других локалних самоуправа. У том смислу, наведеном Одлуком бивају дискриминисани ученици које се школују ван територије општине Апатин, с обзиром да је чланом 3 прописано да право на регресирање трошкова аутобуског превоза у међуградском или међумесном превозу у висини од 70% цене месечне карте припада ученицима средњих школа који не остварују регресирање под условима из члана 2 где се између осталог предвиђа да се ученицима који похађају средње школе на територији општине Апатин, а имају пребивалиште на територији насељених места у општини Апатин, ови трошкови регресирају у износу од 100%. У том смислу предлажемо да се у члану 2 дода да “ученици којих похађају средње школе ван територије општине Апатин, а имају пребивалиште или боравиште на територији насељених места у општини Апатин (доказ потврда или уверење о уписаној текућој школској години и потврда надлежног органа о адреси пребивалишта или боравишта)”, а да се у потпуности бришу чланови 3 и 4 наведене Одлуке, наводи се у другој петицији.

ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ

Пошто на петиције нема одговора, одборник Перица Попић га је затражио у форми одборничког питања, те је председницу општине Дубравку Кораћ писмено упитао зашто није одговорила на петицију групе грађана, напоменувши да је прошло довољно времена да би се испоштовао неки разуман рок.

За разлику од грађана којима није одговорила ни после месец и по дана, Кораћева је Попићу одговорила – одмах.

-Обавештавам Вас да ћемо на поменуту иницијативу одговорити након усвајања буџета за следећу годину и сагледавања реалних могућности да се захтеви из предметне иницијативе услише, гласио је њен писмени одговор (који је, руку на срце, још у новембру, могла послати и потписницима петиције).

ДОПИС ПРЕДСЕДНИКУ ВУЧИЋУ

Кад су схватили да их игноришу у локалној самоуправи, потписници петиције су се за помоћ обратили и председнику Србије, Александру Вучићу. Из његовог кабинета одговор је стигао почетком децемба:

-Уз пуно разумевање навода из Вашег обраћања председнику Републике, а у жељи да помогнемо на било који начин, обавештавамо Вас да смо Ваш допис проследили општини Апатин, са молбом да сагледају наводе као и да о томе будете обавештени писаним путем у законском року, наведено је у одговору који је потписала Сузана Пауновић, генерални секретар председника Републике.


Ј.Миљуш