ОДРЖАНА 8. СЕДНИЦА СО АПАТИН: ОД ТРИ, УСВОЈЕНА ДВА АМАНДМАНА ОПОЗИЦИЈЕ

Објављено: 12.02.2021.

 

Данас је одржана 8. седница СО Апатин, на којој је било 11 тачака дневног реда. Одборници су, већином гласова усвојили све предлоге Одлука које су се нашле на дневном реду Скупштине.

Усвојени су Правилник о платама запослених и постављених лица у Општинској управи општине Апатин, предлози Одлуке о социјалној заштити општине Апатин, Одлуке о утврђивању приоритетних услуга социјалне заштите у општини Апатин, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о методологији формирања цене услуга социјалне заштите на локалном нивоу, потом предлог Правилника о другим изменама и допунама правилника о критеријумима и мерилима за учешће корисника у трошковима услуге социјалне заштите помоћ у кући, те предлог Правилника о категоризацији спортских организација у општини, предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна за прошлу годину, предлог Решења о разрешењу и Решења о именовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Апатин и предлог Решења о разрешењу и Решења о именовању Општинског савета родитеља.

На почетку седнице одборник Перица Попић (НСП) је, поново, подсетио на кршење Закона о локалној самоуправи и Статута општине Апатин у којима је наведено да одборник не може бити запослен у Општинској управи.

-Ово је 8. седница, пола године је прошло од конституисања ове Скупштине, а одборник Милош Ђерић (СПС) је и даље и одборник и радник ОУ. Пошто моја упозорења упорно игноришу и председник СО Шкрбић и одборничка група СПС-а, овог пута се обраћам директно председници општине и захтевам да изнађе решење овог проблема, рекао је Попић на почетку седнице.

На питање му је одговорио председник СО, Милан Шкрбић, рекавши да Ђерић „сваки дан очекује да пређе на друго радно место“.

-Он је изразио ту жељу, углавном неће бити у сукобу интереса. Стварно није до нас, решење ће стићи врло брзо, одговорио је Шкрбић.


ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА

У предлогу Правилника о платама запослених и постављених лица у Општинској управи општине Апатин наведено је да основицу за обрачун и исплату плата утврдила је Влада РС, а плате у Органу управе се утврђују на основу основице за обрачун плата, коефицијента који се множи основицом, додатка на плату и обавезе које запослени плаћа на основу пореза и доприноса у складу са Законом.

Уз остало, у Правилнику је наведено да се плате постављених лица и руководиоца у ОУ утврђују се на основу следећих коефицијената: 23.85 начелник Управе, помоћници председника од 21.05 до 17.85, зависно од стручне спреме (високе, више и средње), 20.45 руководилац Одељења, шеф одсека, односно службе и координатор канцеларије од 20.45 до 10.05, такође зависно од стручне спреме. По основу руковођења, плата се увећава начелнику Управе за 30%, помоћнику председника 30% и руководиоцу Одељења 10%.

У предлогу Правилника о платама наведено је и да запослени има право на јубиларну новчану награду за 10, 20, 30, 35 и 40 година рада у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за 10 година, а за све остале увећану за 30%. На предлог да „Право на јубиларну награду се остварује на основу година рада проведених у државном органу, органу АП, односно јединице локалне самоуправе, без обзира на то у ком органу је остварио права из радног односа. У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца, рачунају се и године рада код другог послодавца.“, амандман је поднео одборник Перица Попић, међутим, његов амандман није усвојен.

-Предложио сам да се унесе и АП Косово и Метохија и локалне самоуправе са АП Косово и Метохија и да се у укупни радни стаж не урачунавају године остварене код било ког другог послодавца у приватном или јавном сектору, као ни радни стаж остварен у иностранству изузев рада у дипломатским представништвима РС или у јединицама локалне самоуправе у бившој СФРЈ до 1991. године. Запослени нема право на јубиларну награду, ако је остварио код претходног послодавца. Ово сам предложио како запослени не би могао исти бенефит остварити више пута и у различитим предузећима, објаснио је Попић, који је искритиковао и начин увећана плата помоћницима председника и руководиоцима, за 30, односно 10%, а онима са мањим платама свега 5%.

Владајућа већина није усвојила његов амандман.


ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Одборници су, потом, усвојили предлоге Одлуке о социјалној заштити општине Апатин, Одлуке о утврђивању приоритетних услуга социјалне заштите у општини Апатин, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о методологији формирања цене услуга социјалне заштите на локалном нивоу, као и предлог Правилника о другим изменама и допунама правилника о критеријумима и мерилима за учешће корисника у трошковима услуге социјалне заштите помоћ у кући.

Одборник Попић је имао амандман и на Одлуку о корисницима социјалне заштите.

-Иако се у уводном тексту наводи да корисници могу бити искључиво држављани РС, у каснијем појашњавању наилазимо и на прописану обавезу збрињавања страних држављана и лица без држављанства, на шта сам поднео амандман да се трошкови збрињавања лица са другим држављанством и лица без држављанства рефундирају захтевима према државама чији су држављани или међународним организацијама у складу са потписаним међународним уговорима. Потпуно је јасно да се ту не ради о циклотуристима и путницима са крузера, већ о мигрантима, рекао је Попић.

Овај амандман је владајућа већина усвојила.


СПОРТСКИ ДИНАР

Одборници су усвојили и предлог Правилника о категоризацији спортских организација у општини, на који је такође стигао амандман одборника Попића, који је и усвојен.

Он се односи на члан у коме се наводи да за средства опредељена за спорт могу конкурисати сви клубови са територије општине Апатин. Амандманом, Попић је прецизирао да право на средства немају они клубови који своје утакмице у својству домаћина играју ван територије општине, а да притом нису у обавези одлуком надлежног савеза, суспензијом терена или непостојањем спортске инфраструктуре.

У образложењу, Попић се нашалио и рекао да је овај амандман настао по истинитом догађају.

-Са овим амандманом желим да спречимо све који би покушали да злоупотребе 58 милиона опредељених за спорт у општини Апатин, рекао је.

Предлог Правилника о категоризацији спортских организација је критиковао и одборник Милорад Мрђа (СРС) који је рекао да је број клубова драстично смањен у односу на претходни период и да начин трошења спортског динара није транспарентан.


ПИТАЊА

Крај седнице обележила су одборничка питања.

Одборник Попић је председницу општине питао када ће почети реконструкција главне улице у Пригревици, да ли је контактирано Тужилаштво на тему покретања истраге у вези јаме са машинским уљем која нас је коштала 8,3 милиона динара (на чега је председник СО додао да је заправо коштала преко 11 милиона динара) и када ће бити формиран Одбор за безбедност.

-У Пригревици имамо проблема са преносом власништва над главном улицом, која, на опште изненађење, није јавна површина, већ у власништву једног предузећа, те тај проблем прво морамо да решимо, одговорила је председница Кораћ и додала да би и она била најсрећнија кад би се открило ко је изазвао еколошку катастрофу са машинским уљем.

На самом крају, одборници Мрђа и Попић су захтевали да се седнице СО јавно преносе, на шта је Шкрбић одговорио да они имају ту намеру, али да „власник једног медија тражи превише средстава за преношење“, на шта му је Попић одговорио да није истина да има воље за преносом, јер у Апатину има више медија од којих би бар са једним могли договорити преносе седница.


ШАЛА

Одборник Мрђа је за говорницом, у шали, Шкрбићу и Попићу честитао данашњу страначку славу СРС-а Света Три Јерарха. И док је председник СО прећутао ову шалу, Попић се захвалио уз речи да је Србија вечна, док су јој деца верна, али да „ми више нисмо деца“.


Ј.Миљуш