ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА СО АПАТИН, ВЛАДАЈУЋА ВЕЋИНА „ОДСПАВАЛА“ И ОВУ СЕДНИЦУ

Објављено: 09.11.2021.


На данашњој, 13. седници СО Апатин, 25 присутних одборника разматрало је 10 тачака дневног реда. Све предлоге владајућа већина је усвојила, већ уобичајено игноришући дискусије, примедбе и предлоге малобројне опозиције.

На самом почетку седнице одборник Перица Попић (НСП) је предложио да се у дневни ред уврсти и његов предлог за образовање Анкетног одбора, који би се, у складу са својим овлашћењима, бавио спором насталим на релацији између вд директорице Специјалне болнице за рехабилитацију Јунаковић и власника “Малог Петровог салаша”.

-На релацији Бања – Мали Петров салаш дешава се спор узрокован сујетом и саможивошћу. Општина је морала да стане иза својих грађана и не дозволи да неко лечи своје комплексе над њима. У питању је вд директорица Бање који води свој рат са власником салаша, копа ров на шумском путу и ово није први пут да се нашла као централна фигура низа афера. Она је, иначе, дуже у нелегалном статусу вршиоца дужности, због чега сам у два наврата поднео пријаву, али ни на једну нисам добио одговор. И само ми немојте рећи да ту не можете ништа. И један и други поменути објекти, налазе се у туристичкој понуди Апатина, а ви ћутите. Очекујем да предузмете све мере и да се трајно реши овај проблем, образложио је Попић свој предлог који су одборници са 23 гласа против (и два за), одбили.

БУЏЕТ

У наставку седнице уследио је Извештај о изврешњу Одлуке о буџету за 2021. годину, са Извештајем о извршењу средстава самодоприноса, као и предлог Одлуке о изменама Одлуке о буџету за ову годину.

-Можемо бити задовољни остварењем буџета за ових девет месеци. Укупни текући приходи и примања буџета општине Апатин у периоду јануар – септембар 2021. године остварени су у укупном износу од 864 милиона динара, из претходне године пренета су наменска средства од 79 милиона, што чини укупно 943 милиона динара, односно 72,90% у односу на план. Највећи део буџетских прихода и примања потиче од пореза на доходак, добити и капиталне добитке (311 милиона), трансфера општинама (247 милиона) и пореза на имовину (126 милиона), навео је, у уводу, известилац доц др Славољуб Штрбо, начелник Одељења за привреду и финансије.

Укупни расходи и издаци буџета у овом периоду извршени су у износу од 795,8 милиона динара или 61,5% годишњег плана. Највећи расходи били су за запослене у износу од 159 милиона динара, коришћење услуга и роба (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) 247 милиона, основна средства (зграде и грађевински објекти, машине и опрема и нематеријална имовина), 143,6 милиона, донације и трасфери (трансфери осталим нивоима власти и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања) 100 милиона, социјална помоћ (накнаде за социјалну заштиту из буџета) 62,6 милиона и остали расходи (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе, казне и пенали и накнаде штете) 64 милиона динара.

-По основу остварења буџета за првих девет месеци ове године можемо закључити да је евидентиран раст буџетских прихода у односу на претходну годину, када је у истом извештајном периоду евидентиран мањи прилив средстава, што је била последница проглашене пандемије заразне болести Ковид. У односу на планирана средства, укупни расходи су извршени 61,5%, истакао је Штрбо.

Коментаришући Извештај, уз напомену да ће бити против, одборник Попић је негодовао што је из текуће буџетске резерве узето 5 милиона динара за субвенционисање трошкова уградње пвц столарије грађанима.

-Уместо да та средства добијемо из републичког буџета, ми смо, због неблаговремено поднете пријаве, новац узели из локалног. Неко није одрадио свој посао на време и како треба и то је буџет, односно грађане, коштало пет милиона динара, констатовао је Попић.

На ребаланс буџета осврнуо се и одборник Милорад Мрђа (СРС), који је приметио да се буџет углавном троши на плате и текућу потрошњу.

-Да би буџет био добар, он на првом месту мора да буде реалан, развојни и инвестициони. Овај то, свакако, није. Средства усмерена према пољопривреди су и даље мала, за развој спорта планирано је импозантних 45 милиона динара, али највећи део тог новца не одлази клубовима, већ за плате и одржавање објеката. И даље се крши Закон о спорту који наглашава да нема трошења новца пре доношења четворогодишње “Стратегије развоја спорта”. У области туризма је планирано чак 50 милиона, а конкретни помаци се не виде. Највећа примедба нам је на “капиталне инвестиције”, о којима нема ни говора последних пет година. Осим тога Пољска улица је у катастрофалном стању, канализација у селима чека нека боља времена, шта је са централним пречистачем отпадних вода? Шта би са “генијалним” пројектом подземних контејнера, упитао је Мрђа и констатовао да ће он гласати против предложене одлуке о буџету.

Одборник Попић је предложио да се у бужет за наредну годину укалкулишу и средства за директне преносе седница Скупштине, како би се они коначно обезбедили и грађани били упознати са радом одбоника, као и средства за изградњу православног храма у Пригревици.

Наша општина је мала и буџет се врти око цифре од једне милијарде динара, а давања из њега су озбиљна, напоменуо је др Штрбо, рекавши да, примера ради, ми за социјална давања издвајамо 11 одсто, а друге општине између 2,5 до највише 3,5 одсто буџета.

-Такође финансирамо све клубове, удружења, културна дешавања. Извршење буџета је преко 90 одсто, што најбоље илуструје колико је он реалан. Неке ставке су наведене како би могли конкурисати пројектима код виших нивоа власти, објаснио је Штрбо.

Одборници су са 22 гласа за и 3 против усвојили Одлуку о изменама Одлуке о буџету за ову годину.


САМОДОПРИНОС

Одборници су усвојили и Извештај о извршењу средстава самодоприноса.

У Извештају је наведено да је из средстава самодоприноса од 1% за Апатин за одвоз смећа са гробља од планираних 900.000 динара извршено је 614.000 динара, за покриће трошкова сахрањивања 9 милиона од планираних 14, за покриће трошкова опреме за новорођену децу од планираних 8 милиона реализовано је 4,7 милиона динара, за суфинансирање изградње дечијих и спортских игралишта издвојено је 742.525 динара од планираних 800.000 динара и за помоћ оболелим лицима 909.090 динара, од планираних 2,3 милиона. Из самодоприноса од 3% од планираних 15 милиона за отплату ануитета – фабрике воде извршено је 9,6 милиона динара и за одржавање и финансирање објеката верских заједница 600.000 динара, колико је и планирано.

У Пригревици из самодоприноса од 3% за кошење и одржавање зелених површина у центру насеља и на раскрсницама извршено је 1,042 милиона од планираних 1,050 милиона, за испитивање гравитационе канализације и дела канализације ниског притиска од планих 3,840 милиона извршено је 864.000 динара, за одржавање, реконструкције постојећих и изградњу нових саобраћајница, тротоара и паркигна и уређење банкина 1,44 од планираних 6,5 милиона, за помоћ оболелим грађанима од планираних 2 издвојено је 1,255 милиона динара и за дотације удружењима грађана од планираних 200.000 издвојено је 120.000 динара. Од самодоприноса од 1% за покриће трошкова сахрањивања исплаћено је 1,884 динара од планираних 3,5 милиона и за родитељски додатак од планираних 1,5 милиона утрошено је 764.000 динара.

Из самодоприноса од 3% за Сонту, за одржавање зелених површина издвојено је 42 хиљаде, од планираних 50, за помоћ у опремању и одржавању црквених објеката издвојено је колико је и планирано 300.000 динара, за одвоз смећа 189.000 од планираних 640.000 динара, за одржавање јавне расвете 80 хиљада од планираних 1,1 милион и једнократне помоћи за лечење 95.000 динара од планираних 200.000 динара. Из самодоприноса од 1% за сахрањивање је издвојено 280.500 динара од планираних 350.000 динара, за покриће дела трошкова опреме за прво и друго дете 530.000 динара од планираних 1 милиона и за струју у капели 70.000 од планираних 850.000 динара.

Из самодоприноса од 3% у Свилојеву за једнократну помоћ за новорођено дете издвојено је 300.000, од планираних 340.000 динара.

У Купусини из самодоприноса од 2% за одржавање зелених јавних површина утрошено је 156 хиљада од планираних 160 хиљада, накнаде у случају смрти 159 хиљада од планираних 240 хиљада динара, за накнаде за новорођену децу 29 хиљада од планираних 60 хиљада, поклони за децу издвојено је 30 хиљада од планираних милион динара, за дотације цивилним организацијама 30 хиљада од планираних 215 хиљада.

 

ВРТИЋ: 61 ДЕТЕ У ИЗОЛАЦИЈИ, ТРОЈЕ КОВИД ПОЗИТИВНИ

У наставку седнице одборници су, једногласно, усвојили Извештај о реализацији годишњег плана рада ПУ “Пчелица” за радну 2020/2021. годину, као и Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину.

Директорица Вртића, Биљана Мандић, истакла је да је, ове школске године, пуно деце у изолацији.

-Целе прошле године, у изолацији је било 31 дете. Само од септембра ове године, до сада, имамо 61 дете у изолацији, од тога троје је ковид позитивно. Забележен је пораст позитивних и код запослених. Прошле године било их је 22, а ове, до сада, имамо већ седморо позитивних, упозорила је директорица Вртића на проблеме са којима се ова установа озбиљно суочава у последње време.

Одборници су усвојили и Правилник о измена и допунама Правилника о категоризацији спортских организација и Правилник о измени Правилника о условима, поступку и начину коришћења средстава из буџета за финансирање и суфинансирање општег интереса у области спорта. Такође су подржали и предлог Решења о именовању правобраниоца општине Апатин. Ову функцију ће и даље обављати досадашњи правобранилац, дипломирани правник Бранко Војводић.

На данашњој седници усвојено је и неколико решења о разрешењима и именовањима.

Усвојени су Решење о именовању Општинског Савета родитеља, Решење о разрешењу и Решење о именовању чланова УО ПУ “Пчелица”, као и Решење о именовању Савета за међунационалне односе општине Апатин.

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ: НЕМА ДРАМАТИЧНОГ ПОРАСТА КРИМИНАЛА

На крају седнице, одборник Попић је прочитао и прокоментарисао одговор председнице општине на његово одборничко питање постављено на претходној седници а које је гласило: “Да ли је председница имала контакте са представницима безбедносног сектора у вези са драматичним порастом активности криминалних група и појединаца на територији општине Апатин и зашто се није јавно обратила грађанима након низа озбиљних инцидената?”.

У одговору, председница је навела да је обавила разговоре са начелником ПУ Сомбор, коме је указала на пораст забринутости грађана услед два догађаја везана за бацање експлозивне направе у Свилојеву и Пригревици.

-Морам да напоменем да се ни по оцени надлежних органа, нити по мојој личној оцени, не ради о некаквом “драматичном порасту активности криминалних група и појединаца”. Овакве ствари су се дешавале и пре, у не тако далекој прошлости, а последица су пре свега велике количине оружја заосталог из ратова деведесетих година прошлог века. Такође напомињем добро познату чињеницу да послови безбедности нису у надлежности локалне самоуправе. Општина Апатин се интересује и брине за безбедност грађана, али непосредну надлежност за спровођење мера превенције, као и конкретних оперативних мера, просто није ни близу описа посла једне општине. У том смислу, иако уважавам захтев за формирање некаквог анкетног одбора, истичем да овакав захтев просто нема смисла, јер анкетни одбор има смисла формирати за оне послове и надлежности које један ниво власти има, наведено је, уз остало, у писменом одговору председнице општине Дубравке Кораћ.

Попић је, незадовољан одговором, објаснио да он није ни тражио формирање анкетног одбора, те поново захтевао да се предузму озбиљни кораци на откривању починилаца ових кривичних дела и о томе обавесте грађани.

 

Ј.Миљуш