ПОРЕД ДОНАЦИЈЕ, ИГРАЛИШТЕ У БЛОКУ 112 АПАТИНЦЕ КОШТАЛО ЈОШ 77 ХИЉАДА ЕВРА!

Објављено: 23.02.2021.

 

СРЕДСТВА НАМИРЕНА ИЗ САМОДОПРИНОСА ОД 3%

Апатински малишани су недавно, у Блоку 112, добили највеће, најмодерније и најсавременије игралиште у широј околини, можда чак и држави. И, сасвим сигурно, најскупље. Наиме, ово игралиште је коштало 25,3 милиона динара.

Милиони су потребни и за бројне просторе у којима бораве иста та апатинска деца, а за које никако да се намакну средства. А који су можда и хитнији за решавање, јер више нису условни за наше најмлађе суграђане, школарце. Ипак, они који одлучују су се определили да се средства и то она која смо прикупили на име самодоприноса од 3 одсто, усмере у игралиште, уместо у поправке, замене, изградњу... нечег што није смело да чека нову школску годину, зиму, нову сезону грејања...

-Дечје игралиште у Блоку 112 укупно је плаћено 25.301.216,38 динара са ПДВ-ом. Радови су плаћени укупно 5.237.270,85 динара и то припремни радови 176.868 динара, земљани радови 2.111.372,35 динара, бетонски и АБ радови 2.949.030,50 динара. Мобилијар је плаћен 937.250 динара, а пројекат 490.000 динара, наводи се у одговору Одељења за привреду и финансије, који је потписао Славољуб Штрбо, руководилац овог одељења.

Још се додаје да је донација швајцарског „Хелветаса“ (у износу од 150.000 швајцарских франака) у потпуности утрошена за изградњу овог дечијег игралишта.

-Разлика до укупне суме пренетих средстава извођачу радова пренета је из средстава буџета општине Апатин извор – самодопринос 3%, на основу Одлуке о увођењу самодоприноса за општину Апатин члан 2. став 2. тачка 12. Одлуке, стоји у одговору Одељења за привреду и финансије.

Још се додаје да је општина, као инвеститор, уговором од 13. јануара ове године, технички преглед поверила предузећу ГПП ГРАНД – ИНВЕСТ доо из Апатина, које је решењем од 25. јануара именовало комисију за технички преглед чији је председник Ђорђе Ковачевић (грађевинско занатски и хидротехнички радови) а члан Урош Десница (електроенергетски радови).

-Извршен је технички преглед и добијено позитивно мишљење, тј. утврђено је да је објекат подобан за употребу. Установљено је да су објекти завршени и да се могу користити у предвиђеној намени. Сачињен је и Записник и Извештај комисије за технички преглед број 21/21 од фебруара 2021. године. Објекти и опрема су прегледани од стране Института заштите на раду из Новог Сада, а дечјем игралишту су издали цертификат о безбедности. Број цертификата СТО-0012/20 од 20.01.2021. са роком важења од једне године, објаснила је Снежана Радмановић Пејић, координатор канцеларије за ЛЕР.

Улагање у децу и младе, свакако је оправдана инвестиција. Међутим, једнако је важно поставити приоритете и пронаћи меру. Јер, деци подједнако треба модерна и топла спортска хала (сала), топле учионице, савремени и нови тоалети, кров који не прокишњава, безбедан и удобан превоз, регресирани уџбеници, безбедне улице... И лепо, уређено игралиште.

 

Ј.Миљуш